Specjalizacje


Specjalizacje i certyfikaty

Akademię Medyczną w Gdańsku ukończyłem w roku 1974. W tymże roku rozpocząłem pracę w Zespole Opieki Zdrowotnej w Golubiu-Dobrzyniu wówczas województwo toruńskie. Tam, po rocznym stażu, rozpocząłem pracę na Oddziale Dziecięcym oraz w Poradni Dziecięcej.

W roku 1977 zdałem egzamin specjalizacyjny z chorób dziecięcych i uzyskałem tytuł lekarza chorób dziecięcych.

W 1980-tym roku przeniosłem się na Opolszczyznę i pracowałem w Poradni Dziecięcej w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Pokoju i w Dąbrówce Dolnej. W 1995 roku przestałem pracować w publicznych zakładach opieki zdrowotnej i rozpocząłem pracę wyłącznie w moim gabinecie. Nie posiadam kontraktu z NFZem.

Moje kształcenie ustawiczne to:

  • Udział w licznych sympozjach, konferencjach o tematyce pediatrycznej, pulmonologicznej i medycyny rodzinnej
  • Ciągłe dokształcanie w postaci wolontariatu na Oddziale Pulmonologii Dziecięcej w Kup
  • Prenumerata czasopism Medycyna Praktyczna i Medycyna Praktyczna Pediatria oraz udział w programach edukacyjnych tych czasopism

Ostatnio odbyte szkolenia i sympozja

Dokumenty potwierdzające uprawnienia