I jeszcze o lekach

Osoba, która zażywa przewlekle jeden lub więcej leków powinna koniecznie w czasie wizyty przedstawić dokładną informację: nazwy leków, wielkość dawki, ile razy i o jakich porach te leki zażywa. Ta informacja powinna być sporządzona na piśmie.