Honorarium

 wynosi 200,-zł

W soboty po godzinie 12:00 oraz w niedziele i święta honorarium jest wyższe.