REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Gabinet Lekarski Janusz SEBASTIAN 

Udziela porad w zakresie chorób dziecięcych.

Miejscem udzielania porad jest gabinet przy ulicy Opolskiej 2a w Domaradzkiej Kuźni

Wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej zgodna z art. 28 ust. 4 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Porady udzielane są w gabinecie po wcześniejszej rejestracji na stronie www.doktorsebastian.pl.

Wysokość honorarium zamieszczona na stronie j.w., decyzje o obniżeniu honorarium podejmowane są indywidualnie.

W/w regulamin zgodn. z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.